Kończy się rok i słuchaj…

Kończy się rok i słuchaj słowa
By zacząć to wszystko od nowa…? ( ͡° ʖ̯ ͡°)

#przegryw #depresja #samotnosc #kult #muzyka